Huishoudelijk Reglement

Ocicat Club Holland Bestuur en Commissies Artikel 1. Organen. De vereniging kent: een bestuur; een Algemene Vergadering; een kascommissie.   Artikel 2. De Voorzitter. De voorzitter leidt de vergaderingen van het bestuur en leden, waarbij hij de volgorde van de te behandelen zaken in de vergadering regelt. Tevens zorgt hij voor handhaving der statuten en van het Huishoudelijk Reglement. …

Huishoudelijk Reglement Lees verder »